Công cụ » Kiểm tra tại sao khoá SSL trên trình duyệt không xanh

Bạn đã cài đặt SSL cho website của mình, nhưng khi truy cập các trang web của bạn vẫn bị trình duyệt cảnh báo không an toàn và khóa SSL bị chuyển thành màu vàng chứ không phải màu xanh.
Công cụ này sẽ giúp bạn tìm ra những đường dẫn (liên kết) được cảnh báo không an toàn trên trang web của bạn.
Bạn chỉ cần tìm những đường dẫn này trong mã nguồn website để điều chỉnh lại từ http:// thành https:// là giải quyết được vấn đề.

Đường dẫn (URL):